หน้าแรก

Block
ทีมบริการโดยช่างชำนาญการ
ซ่อมผลิตภัณฑ์แอปเปิ้ล :
โดยช่างผู้เชี่ยวชาญ ประสบการณ์สูง

ช่างซ่อมไอโฟนและผลิตภัณฑ์ของแอปเปิ้ล ทางทีมงานเก่งโฟน จะได้รับการฝึกฝนในการวิเคราะห์การซ่อมตัวเครื่อง และผ่านการอบรมในหลักสูตรการซ่อมในอาการเสียในรูปแบบต่างๆ เพื่อเพิ่มทักษะความชำนาญอยู่เสนอ เมื่อเจออาการเสียของเครื่องรุ่นใหม่ๆ จะทำให้เราสามารถซ่อมได้ตรงจุด


รวมภาพลูกค้ามาใช้บริการ